Pravilnik

ZagrebDox – Pravilnik festivala

ČLANAK 1 / Opće odredbe

ZagrebDox je međunarodni festival dokumentarnog filma u organizaciji Factuma, koji se održava u Zagrebu u prvoj polovici godine.

Cilj je festivala pružiti gledateljima i filmskim stručnjacima uvid u suvremenu dokumentarnu filmsku produkciju, istovremeno omogućavajući filmskim profesionalcima mjesto za susret i razmjenu kreativnih ideja za buduće projekte.

ZagrebDox je usmjeren na poticanje suradnje na prostoru jugoistočne Europe, te omogućavanje međusobnog upoznavanja i prepoznavanja svjetske, europske, regionalne i lokalne dokumentarne produkcije.

ČLANAK 2 / Program

Program festivala sastoji se od: natjecateljskog, službenogprograma retrospektiva i posebnih programa.

Natjecateljski program sastoji se od međunarodnog i regionalnog programa.

      1. Međunarodni natjecateljski program obuhvaća filmove iz čitavog svijeta, osim onih koji se natječu u regionalnom natjecateljskom programu.

      2. Regionalni natjecateljski program namijenjen je za filmove producirane ili koproducirane u sljedećim zemljama: Albaniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Italiji, Kosovu, Makedoniji, Mađarskoj, Srbiji, Sloveniji i Rumunjskoj.

ČLANAK 3 / Uvjeti prijavljivanja

Filmove mogu prijaviti redatelji, producenti, distributeri i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

Prijaviti se mogu dokumentarni filmovi svih duljina, tematskih i stilskih opredjeljenja, te produkcijskih tehnologija.

Prijavom filma prijavitelj prihvaća da film može biti odabran za bilo koji natjecateljski ili drugi program.

ZagrebDox prihvaća sljedeći prikazivački format: DCP. Video fileovi i ostali formati neće biti prihvaćeni. Prikazivačke kopije moraju imati engleske podnaslove ukoliko film nije na engleskom jeziku.

Samo filmovi plasirani nakon 1. siječnja prethodne godine (2021.) mogu sudjelovati u natjecateljskom programu. Uvjet za sudjelovanje u natjecateljskom dijelu ZagrebDoxa je prvo prikazivanje predmetnog filma (film mora na ZagrebDoxu imati hrvatsku premijeru).

Filmovi koji su prethodnih godina bili prijavljeni na ZagrebDox ne ispunjavaju uvjete za prijavu.

ROKOVI ZA PRIJAVU:

  • 15. studenog 2021. za filmove dovršene nakon siječnja 2021.
  • 15. prosinca 2021. za filmove u postprodukciji

(Napomena: filmovi u postprodukciji moraju biti dovršeni najkasnije u siječnju 2022.)

Factum zadržava pravo pozivanja filmova i izvan gore navedenih rokova.

Filmovi moraju biti prijavljeni online putem internetske stranice ZagrebDoxa (poveznica). Za prijavu filma na festival potrebno je valjano i uredno ispuniti obrazac prijave.

Obrazac prijave sastoji se od kontrolnog popisa koji sadrži sve podatke potrebne za ulazak filma u izbor za prikazivanje na festivalu.

U obrascu prijave mora biti unesen online screener filma s engleskim titlovima, istovjetan prikazivačkoj kopiji filma (ukoliko je film dovršen). Prijavitelj je obvezan omogućiti preuzimanje online screenera radi korištenja od strane ZagrebDox tima te lozinka mora biti važeća do kraja festivala.

Svi prijavljeni filmovi moraju imati engleske titlove i dijaloške liste s pripadajućim vremenskim kodovima.

Podnošenjem obrasca prijave prijavitelj jamči za točnost unesenih podataka.

Prijava filma se ne naplaćuje.

ČLANAK 4 / Odobrenja i ovlaštenja

Prijavom filma na festival, tj. podnošenjem obrasca za prijavu, prijavitelj potvrđuje i jamči da je ovlašten prijaviti film na ZagrebDox te da ima odobrenje i pristanak nositelja autorskih i drugih srodnih prava, žigova i/ili drugih prava koja predstavljaju intelektualno vlasništvo na sadržajima koji se pojavljuju u prijavljenom filmu.

Nadalje, prijavom filma na festival, tj. podnošenjem obrasca za prijavu, prijavitelj jamči da je isključivi nositelj prava na prijavljenom filmu, potvrđuje da je nositelj prava na prijavljenom filmu te da je ovlašten dozvoliti iskorištavanje filma i/ili osnovati pravo iskorištavanja filma za treće osobe.

ZagrebDox, Factum, njihovi predstavnici, zastupnici i/ili radnici ne odgovaraju za neovlašteno uvrštavanje u film sadržaja koji može biti temelj za potraživanja trećih osoba.

Prijavitelj se obvezuje zaštititi ZagrebDox, Factum, njihove predstavnike, zastupnike i/ili radnike od svih zahtjeva, potraživanja, gubitaka, štete i odgovornosti te im u cijelosti nadoknaditi svu štetu i sve troškove koji bi im mogli nastati zbog zahtjeva trećih osoba u vezi s prijavljenim filmom.

Factum je ovlašten, bilo prije početka, bilo za trajanja ZagrebDoxa, diskvalificirati i isključiti iz programa ZagrebDoxa svaki film zbog kojega se pojave bilo kakvi zahtjevi trećih osoba.

Prijavitelj se obvezuje da neće povući film sa ZagrebDoxa nakon objave službenog programa, što je obično 45 dana prije početka ZagrebDoxa. U slučaju da je film povučen protivno navedenome, ZagrebDox i Factum imaju pravo na naknadu štete.

Redatelji, producenti i distributeri nagrađenih filmova obvezuju se spomenuti osvojenu nagradu i ZagrebDox u službenim i promotivnim materijalima, kao i tijekom distribucije filma.

Redatelji, producenti i distributeri odabranih odnosno nagrađenih filmova imaju pravo upotrijebiti ZagrebDox logo i tekst “službena konkurencija” i “službeni program” odnosno “pobjednik ZagrebDoxa 2022” u promotivne svrhe. ZagrebDox tim dostavit će datoteke logotipa u digitalnom obliku.

Factum je ovlašten napisati vlastiti tekst za katalog festivala, programe, letke i druge promotivne materijale.

ČLANAK 5 / Dostava filmova

Factum preferira online dostavu prikazivačkih kopija.

Svi će prijavitelji odabranih filmova biti kontaktirani s detaljnim informacijama o načinu dostave filma od strane djelatnika Factuma. Za sve upite vezano za dostavu filmova, molimo da se obratite na: submissions@zagrebdox.net

Ukoliko je film nužno dostaviti poštom ili kurirskom službom, Factum pokriva troškove dostave isključivo u jednom smjeru (poželjno dolaznom).

Filmove se šalje na sljedeću adresu :

ZAGREBDOX / FACTUM
Draškovićeva 57
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Posljednji rok za primitak kopije za prikazivanje na gore navedenu adresu je 31. siječnja 2022.

Pošiljatelj na pošiljci mora jasno naznačiti: “Bez komercijalne vrijednosti, u kulturne svrhe”. Vrijednost pošiljke ne smije biti označena iznad 10 EUR.

Ako se pošiljka šalje posebnom dostavom, na pošiljci se mora naznačiti da pošiljatelj podmiruje troškove dostave i uvoznih naknada.

Troškovi osiguranja pošiljke u transportu u potpunosti su odgovornost prijavitelja.

Factum je odgovoran za pohranu i čuvanje prikazivačkih kopija tek od trenutka primitka pošiljke te do trenutka vraćanja iste.

U slučaju gubitka ili oštećenja prikazivačke kopije nakon što je Factum istu zaprimio, Factum će podmiriti samo trošak materijala.

ČLANAK 6 / Odabir i projekcije

Direktor festivala/glavni selektor odabire filmove za službeno natjecateljski i službeni program te odlučuje o rasporedu prikazivanja. Prilikom odabira filmova može koristiti savjetnike po vlastitom odabiru. 

Direktor festivala/glavni selektor odlučuje o programu u kojem će film biti prikazan.

Direktor festivala odlučuje o izbornicima za posebne i retrospektivne programe.

Broj filmova u pojedinom programu ovisi o duljini trajanja svakog filma.

Službenu obavijest o uvrštavanju filma primit će samo odabrani filmovi. Konačna obavijest o odabiru (s naznakom dijela programa) prijavitelju će biti poslana najkasnije 30 dana prije festivala. 

Factum nema obvezu davati povratna mišljenja i komentare o procesu selekcije.

Svaki odabrani film prikazat će se tijekom festivala najviše tri puta. U slučaju da film bude nagrađen, bit će prikazan još tri puta s drugim nagrađenim filmovima.

Filmovi se prikazuju s engleskim i hrvatskim titlovima.

Prijavitelji odabranih filmova dužni su obavijestiti Factum o datumima svakog prikazivanja i emitiranja u Republici Hrvatskoj koji prethode završetku festivala. U slučaju saznanja o drugim prikazivanjima/emitiranjima, odabrani film će bez odgađanja biti diskvalificiran i isključen iz natjecateljskog programa ZagrebDoxa. U tom slučaju, ZagrebDox i Factum imaju pravo na naknadu štete.

U svrhu promocije filmova i ZagrebDoxa, festival organizira prikazivanje filmova prije ili nakon festivala. U tom slučaju, s prijaviteljem će biti utvrđeni uvjeti prikazivanja. 

Tijekom festivala film mogu pogledati akreditirani stručni gosti i akreditirani predstavnici medija u video baru ZagrebDoxa, festivalskoj digitalnoj video knjižnici. Factum je ovlašten u tu svrhu koristiti screenere prijavljenih filmova.

Prijavitelj ovlašćuje Factum da zadrži sve audiovizualne snimke (screenere) u arhivi ZagrebDoxa u dokumentacijske, edukacijske i kulturne svrhe, bez prava stavljanja u promet.  Zbog lakšeg pohranjivanja, filmovi mogu biti uneseni i u digitalnu bazu podataka.

ČLANAK 7 / Nagrade

Službene nagrade ZagrebDoxa su:

Veliki pečat – za najbolji film međunarodnog natjecateljskog programa
Veliki pečat – za najbolji film regionalnog natjecateljskog programa
Mali pečat – za najbolji film iz natjecateljskog programa mladog autora do 35 godina
Nagrada publike – za najbolji film iz natjecateljskog programa po izboru publike

Službene nagrade sastoje se od statue, diplome i novčane nagrade (ovisno o raspoloživim sredstvima) čiji iznos određuje Factum na temelju raspoloživog budžeta.

Factum, direktor festivala, stručna tijela, stručne organizacije, nevladine udruge, mediji itd. mogu dodijeliti posebne nagrade.

ČLANAK 8 / Žiri

U ocjenjivanju filmova svaki se žiri rukovodi vlastitim kriterijima, a u svom radu slijedi Pravilnik o radu žirija i Pravilnik ZagrebDoxa.

Dobitnik nagrade publike bira se na temelju prosječne ocjene publike nakon svake projekcije natjecateljskog programa.

Direktor festivala predlaže članove žirija za svaku kategoriju.

Međunarodni žiri – dodjeljuje nagradu Veliki pečat za najbolji film međunarodnog natjecateljskog programa, a čine ga tri međunarodno priznata stručnjaka za dokumentarni film
Regionalni žiri – dodjeljuje nagradu Veliki pečat za najbolji film regionalnog natjecateljskog programa, a čine ga tri međunarodno priznata stručnjaka za dokumentarni film
Mladi žiri – dodjeljuje nagradu za najbolji film mladog autora do 35 godina, a čine ga tri međunarodna priznata stručnjaka za dokumentarni film
Posebni žiriji – dodjeljuju nagrade u posebnim kategorijama

ČLANAK 9 / Materijali za tisak i pošiljke

Uz prijavnicu je potrebno priložiti sljedeće :

•       HD file filma

•       HD file trailera

•       kratak sinopsis filma na engleskom jeziku

•       najmanje 3 fotografije iz filma (kvaliteta prilagođena za tisak; min. 5 MB/300 DPI)

•       podnaslove filma u txt, srt ili subs formatu na engleskom jeziku s pripadajućim vremenskim kodovima

•       fotografiju, biografiju i godinu rođenja redatelja (zbog kandidiranja za nagradu za najbolji film mladog autora)

•       promotivni materijal (press paketi, plakati itd.)

Predajom prijavnice prijavitelj ovlašćuje ZagrebDox i/ili Factum za korištenje i objavljivanje svih prethodno navedenih materijala i podataka u katalogu festivala, programima, na letcima i drugim promotivnim materijalima, na internetu i u tisku, u svrhu promocije filma. 

Factum je ovlašten u promotivne svrhe objaviti trailer ili koristiti inserte iz filma u maksimalnom trajanju do tri minute.

Zaprimljeni materijali za selekciju neće biti vraćeni.

Factum ima pravo odbiti prikazivačke kopije loše tehničke kvalitete koje bi mogle uzrokovati probleme tijekom prikazivanja, i pritom ne odgovara za štetu prijavitelju.

U slučaju da dodatni materijali i/ili materijali za prikazivanje ne budu dostavljeni u roku, Factum ima pravo isključiti film iz programa ZagrebDox.


ČLANAK 10 / Smještaj i akreditacije

Autori svih filmova prikazanih na ZagrebDoxu pozvani su na sudjelovanje na festivalu u skladu s općim preporukama za zaštitu javnog zdravlja. Prijave li se na vrijeme (mjesec dana prije početka ZagrebDoxa), Factum će im osigurati sve potrebne akreditacije te promociju njihova filma u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

Ako to opće okolnosti i financijska sredstva dopuštaju, Factum može pozvati redatelja ili predstavnika filma te mu pokriti troškove puta i/ili smještaja.
 

ČLANAK 11 / Zaštita osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu : Uredba)

U svrhu obrade i postupanja s prijavom prijavitelja sukladno ovom Pravilniku, sudjelovanjana ZagrebDoxu, u promotivne svrhe određene ovim Pravilnikom, u svrhu iz čl. 10. ovog Pravilnika,  te u svrhu vođenja vlastite evidencije o filmovima koji su bili u konkurenciji, odnosno prikazani na ZagrebDoxu, Factum obrađuje sljedeće osobne podatke :

-          osobne podatke sadržane na fotografijama iz filma koje se dostavljaju uz prijavu

-          osobne podatke redatelja filma (ime i prezime, kontakt telefon i adresa, fotografija, biografija čiji opseg i sadržaj određuje prijavitelj i godina rođenja) 

-          osobne podatke producenta (ime i prezime, produkcijska kuća, adresa i kontakt telefon za producenta i produkcijsku kuću)

-          osobne podatke distributera (ime i prezime, distribucijska kuća, adresa i kontakt telefon distributera i distribucijske kuće)

-          ime i prezime scenarista, snimatelja, montažera, skladatelja na filmu.

Factum prikuplja minimalni opseg podataka koji je neophodan radi provođenja selekcije, odnosno ispunjenja obveza sukladno ovom Pravilniku, te legitimnog interesa Factuma na vođenje vlastite evidencije o filmovima koji su bili u konkurenciji, odnosno prikazani su na ZagrebDoxu, organizacija kojeg čini jednu od temeljnih djelatnosti Factuma.

Svako prikupljanje osobnih podataka temelji se na legitimnom interesu i poslovno utemeljenoj svrsi, te je svaka obrada osobnih podataka utemeljena na zakonitoj, poštenoj i transparentnoj obradi uz uvažavanje svih legitimnih interesa obzirom na prava ispitanika.

Factum obrađuje podatke jer je njihova obrada nužna za ostvarivanje poslovnog odnosa s prijaviteljem (nužnost izvršenja ugovora, odnosno poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora), odnosno za potrebe legitimnih interesa Factuma kod provođenja selekcije i ostalih radnji navedenih u ovom Pravilniku. U određenim slučajevima, ako se za to ukaže potreba, za obradu osobnih podataka mogla bi biti zatražena i privola ispitanika (primjerice, u slučaju da to zahtijeva organizacija smještaja ispitanika ili sl.).

Factum osobne podatke prikuplja izravno od prijavitelja. Ukoliko prijavitelj dostavlja Factumu osobne podatke trećih osoba, prijavitelj jamči Factumu da podatke trećih osoba zakonito obrađuje temeljem Uredbe, te da je s trećim osobama regulirao obradu osobnih podataka i pravo da iste proslijedi Factumu, kao i da ih je obavijestio o svim pravima temeljem propisa o zaštiti osobnih podataka. Prijavitelj će Factumu naknaditi svaku štetu i sve troškove koje Factum pretrpi zbog povrede gore navedenog jamstva.

Factum osobne podatke obrađuje s pozornošću i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala obrada u skladu s Uredbom, te zaštitili osobni podaci odmanipulacije, gubitaka, uništenja, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Bilo koji osobni podatak koji se obrađuje zaštićen je na odgovarajućoj razini, sukladno internom sustavu upravljanja i sigurnosti.

Osobni podaci biti će pohranjeni u trajanju od 10 (deset) godina od datuma kada je Factum iste zaprimio od prijavitelja, a po isteku navedenog razdoblja osobni podaci će biti izbrisani.

U svakome trenutku ispitanik može od Factuma zatražiti informaciju o njegovim osobnim podacima kojima Factum raspolaže, te može zahtijevati izmjenu ili ažuriranje tih podataka. Prije pristupa podacima Factum će za svaki zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. Ukoliko Factum bude zakonski obvezan odbiti zahtjev, to će i učiniti, te će ispitanika obavijestiti o razlozima. Factum ne može obrisati podatke ako su potrebni za izvršavanje ugovornih ili zakonskih obveza.

Factum osobne podatke ispitanika neće prosljeđivati trećim osobama, te se podaci neće prenositi u treću zemlju niti međunarodnu organizaciju.

Svaki ispitanik čije osobne podatke Factum obrađuje ima sljedeća prava :

  a)         Pravo na pristup : ispitanik može dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te u slučaju da se obrađuju pristup osobnim podacima i  sljedećim informacijama : (a) svrsi obrade; (b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ; (c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; (d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja; (e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu; (f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu; (g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru; (h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe, te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

b)           Pravo na ispravak: ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od    

voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, odnosno ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke. 

c)            Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; (ii) ispitanik povuče privolu na kojoj se temeljila obrada i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; (iii) ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; (iv) osobni podaci nezakonito su obrađivani; (v) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade; (vi) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

d)           Pravo na ograničenje obrade : ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; (ii) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; (iii) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (iv) ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

e)            Pravo na prenosivost podataka : ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se: (i) obrada temelji na privoli ili na ugovoru; i (ii) obrada se provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja  prava na prenosivost podataka na temelju ove točke ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka od jednog voditelja obrade drugome ukoliko je to zakonski utemeljeno i tehnički provedivo.

f)            Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka : ispitanik može u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Od trenutka zaprimanja prigovora, voditelj obrade više neće obrađivati osobne podatke ispitanika, osim ako dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U slučaju da ispitanik nije zadovoljan sa reakcijom voditelja obrade na prigovor, može podnijeti prigovor nacionalnom nadležnom tijelu (AZOP).  Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik može kontaktirati kontakt osobu kod voditelja obrade, zagrebdox@zagrebdox.net

ČLANAK 12 / Factum

Organizator ZagrebDoxa, te voditelj obrade osobnih podataka je udruga Factum.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Hrvatskog audiovizualnog centra, sponzora i donatora.

Factum
Nova Ves 18/3
10 000 Zagreb
Hrvatska/ Croatia

Tel: +385 1 4854 821
Fax: + 385 1 4854 823

mail: info@zagrebdox.net
web: www.zagrebdox.net

ČLANAK 13 / Završne odredbe

Predajom obrasca prijave svi prijavitelji potvrđuju da su upoznati i suglasni s ovim Pravilnikom.

Pravilnik je sastavljen na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju razlika između dviju verzija, te u svrhu tumačenja istog, mjerodavna je hrvatska verzija.

Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom razmatrat će Factum u skladu s vlastitim Statutom. 

Na sve odnose između prijavitelja i Factuma, kao i na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu u odnosu na sva pitanja glede ZagrebDoxa. Direktor festivala ima diskrecijsko pravo odlučivati i rješavati slučajeve koji nisu navedeni u Pravilniku.

Pitanja u vezi pravila i/ili podnošenja prijave molimo uputiti na  submissions@zagrebdox.net